محصولات مرک آلمان

توضیحات

برای ثبت سفارش و اطلاع از آخرین قیمت ها تماس بگیرید.

دی متیل کربنات 500گرم مرک المان 40000
دی کلرواستیک اسید 250 میلی گرم55000
دی کلرومتان 5/2لیتی لیتر ی18000
دیکلرواتان 5/2لیتر مرک لیتری 27000
دی گلیکولیک اسید 100گرم مرک 120000
دی متیلسولفوکساید 5/2لیتری لیتری55000
دی متیل فرامید 1لیتریمرک 22000
دی هیدروکسید استن 100گرم مرک 45000
دی متیل کربنات 1لیتر مرک 75000
دی یدومتان 250میلی گرم مرک 73000
دیمدون 250گرمی مرک 62000
رایت 25گرمی 90000
زانیل سیانول 250گرم مرک85000
زیرکنیوم کلوراید250گرمی 55000
زیرکنیوم اسید 100گرم 75000
زانوس کربن 10گرمی مرک 230000
ساکاروز 1کیلوگرم 38000
ساتولن 100گرمی 65000
ستیلالکل 1کیلوگرم مرک 45000
سدیم ازاید 100گرم 68000
سدیم برهیدرید100گرم مرک 140000
سدیم بنزوات 1کیلوگرم مرک 36000
سدیم پروکسید500گرم مرک 95000
سدیم تیو سولفات 5/2 کیلوی هرکیلو 18000
سدیم دودسیل سولفات 1کیلو گرم مرک 95000
سدیم دی سولفیت1کیلوگرم مرک 24000
سدیم دی هیدروزن فسفات 1کیلوگرم مرک 23000
سدیم فلوراید1کیلوگرم مرک 120000
سدیم کربنات 1کیلو گرم 45000
سدیم کلراید 1کیلوگرم 24000
سزیوکلراید 25گرمی 55000
سدیم هیدروکسید 1کیلوگرم 18500
سزبم کلراید 25گرمی 75000
سوریتول 100گرمی 65000
سولفات جیوه 250گرمی 140000
سولفات روی 1کیلو 38500
سولفات سدیم 1کیلو 380000
سولفات کبالت 1کیلو 245000
سولفات کادمیوم 500گرمی 75000
سولفات مس 1کیلوگرم مرک 75000
سولفات منگنز 1کیلوگرم 54000
سولفات منیزیم 5/2کیلوی کیلوی 19000
سولفات نقره 100گرم 280000
سولفوریک اسید 5/2لیتری لیتری 19000
سیانوریک اسید 1کیلوی 80000
سیلزون برومید 50گرم 90000
سیانید مس 500گرم 85000
سیترازابنیک اسید 100میلی گرم65000
ستراکونیکایندرید 100میل گرم 80000
سیترال 250گرمی 120000
سیترونلال 500میلی گرمی 125000
سیترونلول 250میلی گرمی 92000
سیتریک اسید 1کیلوی 40000
سیستامینبوم کلرای 25گرمی 45000
سیکلواکتان 100گرمی 45000
سیکلواکتیل 25میلی گرمی 90000
سیکلوپروپل متیل کتون 50میلی گرم 45000
سیکلوبوتان 1میلی گرمی 75000
سیکلوپروپیل 10میلی گرمی 55000
سیکلوپروپیل استیک اسید 1میلی گرمی 13000
سیکلوهگزیل امین 1لیتری 38000
سیکلواکتانول 25میلی گرمی 45000
سیکلواکتانون 50گرمی 65000
سیکلوبوتانون کربوکسیلیکاسید 10میلی گرمی 66000
سیکلوپنتان 250گرمی 72000
سیکلوپنتانول 100میلی گرمی 55000
سیکلوپنتانول 1لیتری 65000
سیکلوهگزانول کربوکسیلیک اسید 5/2لیتری لیتری 38000
سیکلو هکزانول 5/2لیتری لیتری 38000
سیکلوهگزانون 5/2لیتری لیتری 44000
سیکلوهگزان 5/2لیتری هرلیتر32000
سیلکازل tlsیک بسته 85000
سیلکازل بلو 1کیلو 38000
سیلکازل کاروماتوگرافی 500گرم 8500
سینامیک اسید 250گرمی 45000
سینامیل الکل 250گرم 45000
سیکلو پروپیل امین 10میلی گرم 55000
فرمالین 5/2لیتری هرلیری 12000
فروکتوز 1کیلو 45000
فسفریک اسید 5/2 لیتری هرلیتر 23000
فلووید ریدریک اسید 5/2لیتری هرلیتری 110000
فنل 1کیلو 55000
فنل رد 100گرمی 95000
فنل فتالین 100گرم 45000
فور فورال 1لیتری 44000
فوشین 100گرم مرک 85000
کاولین 5/2لیتری لیتری 32000
کادمیوم سولفات 100گرم 65000
کاربازول 250کرمی 50000
کارل فیشر رنج a1 کد 109246 / 125000
کارول فیشر رنج b1 ک 109247//140000
کارفیشر رینجت کد 109248/// 5لیتری 160000
کاغذ pho14 بسته ای 8500
کافئین ///کراتینین 50گرمی مرک 40000
کربن دی سولفید 1لیتر 10000
کروزول رد مرک 25میلی گرم 110000
کروزول ویولت 25گرم مرک 48000
کرومازول مرک 25گرمی 125000
کرومتوپیک اسید25گرمی 55000
کرومیوم 100گرم 80000
کرومیوم پنتواکسید 25گرم 75000
کریزیل و یولت 25گرمی 490000
کلر امین تی 1کیلو 28000
کلروتری متیل سیلان 500گرمی 75000
کلروبنزون 1لیتر 28000
کلسئین 5گرم مرک 50000
کلسیم اکسید 1 کیلوگرم 38000
کلسیم سولفات 500گرم 25000
کلسیم کلراید 1کیلو 38000
کلسیو لاکتات 1کیلو گرم 85000
کلسیم نیترات 500گرم مرک 35000
کلیم هیپوکلریت 100گرم 35000
کلسیم هیدروکسید 500گرم 40000
کماسی بلیاتت بلو 25گرمی 65000
کورتونالدئید 1لیتر 65000
کورتیک اسید 1کیلوی 90000
کولین کلراید 5کیلوی 85000

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “محصولات مرک آلمان”